Списание „Българи“ 2012, брой 5-6
 
  Разгледай списанието по рубрики - Съдържание:

Българската общност

Българо-чешки връзки

Култура

Интересно

Полароидите на Стефан Кисьов

Накратко

Български манастири

Годишнини

Новогодишен „подарък“ за българите в чужбина

Скъпи читатели, ако сте български граждани, живеещи в чужбина, на 1 януари 2013 г. можете да се окажате длъжници на здравната каса. Тогава влиза в сила промяна на Закона за здравното осигуряване, чиято цел е да направи повечето българи в чужбина длъжници на здравната каса.
Според член 40 а, всеки българин в чужбина, дори да е напуснал България преди 1999 година, когато е създадена Националната здравноосигурителна каса, трябва да плати здравни осигуровки за целия период на отсъствието си от страната.
Само до края на тази година можете да подадете документи, за да бъдат премахнати задълженията ви за социални осигуровки. Всеки, който има българско ЕГН, е със задължение, датиращо от 2000 г.
За да се освободите:
– Проверете статуса си на https://inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html , линк „Справка за здравноосигурителен статус“, по ЕГН.
Ако резултатът е различен от „Лицето е изключено от здравно осигуряване, считано от ....., поради напускане от страната“, това означава, че дължите здравноосигурителни вноски.
Резултати като „Лицето е със спрени здравноосигурителни права“ или „Лицето е с прекъснати здравноосигурителни права“ показват, че не сте плащали, а не че не дължите здравноосигурителни вноски.
2) Ако статусът ви не е точно „лицето е изключено от здравно осигуряване, считано от ........поради напускане от страната, попълнете и подпишете следните два формуляра, посочени на http://nap.bg/news?id=1496
Ако дължите здравни осигуровки за минали години, незабавно попълнете и изпратете до съответното поделение на Националната агенция по приходите Заявление за напускане на страната по член 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване и Декларация за български граждани. Заявлението и Декларацията трябва да бъдат изпратени заедно. Напишете пълната дата (ден, месец и година) на напускане на България, а не само месец/година (НАП отказва да приемат такива заявления). В „Адрес за кореспонденция“ най-добре да посочите постоянния си адрес или посочете друг адрес в България.
Намерете адреса на местния офис на НАП (по постоянен адрес в България) : http://www.nap.bg/page?id=24
Изпратете двата документа – Заявлението и Декларацията – по пощата като препоръчано писмо или писмо с обратна разписка.
Освен това държавата задължава до 31 декември 2012 г. всеки българин, който възнамерява да пребивава през следващата година повече от 183 дни в чужбина, да подаде Заявление за напускане на страната по член 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване. Ако не стори това, той отново става длъжник на Националната здравноосигурителна каса.
На практика това означава, че всички българи, които живеят постоянно в чужбина, всяка година трябва да подават такова заявление.
За информация: http://www.nap.bg
Телефон: +35970018700 /9:00 до 17:30 българско време/Електронна поща – infocenter@nra.bg

На всички вас желая Весела Коледа и щастлива Нова година!

 

Мария Захариева