Списание „Българи“ 2014, брой 4
 
  Разгледай списанието по рубрики - Съдържание:

Българската общност

Накратко

Актуално

Интересно

Българо-чешки връзки

Култура

In Memoriam

Годишнини

Скъпи читатели,

На 10 ноември 2014 г. се навършиха 25 г. от сякаш несвършващия български преход от тоталитаризъм към демокрация. По този повод в България бе проведено национално представително проучване на общественото мнение сред 1 200 български граждани над 16 годишна възраст за равносметката от „25 години демократични промени в България“. То е част от инициативата „25 години свободна България“, която е под патронажа на президента на Република България Росен Плевнелиев. Основните изводи от него са, че „25 г. след началото на демократичните промени в България колективната памет за социалистическа България постепенно избледнява, а познанието за този период изчезва. 94% от най-младото поколение (16–30 г.) споделят, че не знаят почти нищо за този период. 40% от тях не могат да посочат, дали краят на комунизма е белязан от рухването на Берлинската, Московската, Софийската или Китайската стена… 92% не познават нито в реален, нито в метафоричен смисъл границите на комунистическия блок.“ Оценката за социализма е силно поляризирана и се определя почти изцяло от идеологическите убеждения на хората, а при някои от тях носи силен носталгичен белег.
Във връзка с тази годишнина публикуваме разговора на Даниела Горчева с Васко Кръпката за свободата и музиката. „Пяхме и свирихме без никакви користни мисли“, казва известният рок музикант. „Просто искахме да помогнем с това, с което можем – с музика да помогнем на народа да преодолее натрупания страх и безизходицата и да тръгне напред, по пътя на Свободата и Демокрацията, да се отърси от оковите и да си вземе живота в ръце“. Информираме ви за откриването на паметника на писателя-десидент Георги Марков в София по повод 85 г. от рождението му. На страниците на списанието отбелязваме 100-годишнината от рождението на световноизвестния български бас Борис Христов с обширната статия на Лъчезар Тошев, както и годишнините от рождението на дипломата Михаил Сарафов и писателя Павел Вежинов.
Списание „Българи“, издавано от сдружение „Възраждане“, получи през октомври в Цариброд по време на Десетата световна среща на българските медии престижната награда на НДФ „13 века България“. По този повод имат думата пишещите в него журналисти, историци, филолози и преводачи, за да споделят с читателите кога и как са започнали да публикуват в „Българи“ и какво е мястото на списанието за българската общност в Чехия. През изтеклите 12 години списанието измина дълъг и нелек път, а свободният му български глас се носи все по-мощно.

Мария Захариева