Връзки

 

Посолство на Република България, Прага, Чехия
Praha 1, ul. Krakovska 6
Тел.: 00420 2222-10-230
Факс: 00420 2222 11-728
е-mail: bulvelv@mbox.vol.cz

Министерство на външните работи:
Адрес за кореспондеция:
София 1040
ул. "Ал. Жендов" № 2
Централа на МВнР:
02/ 948 29 99
www.mfa.government.bg

Държавна aгенция
за българите в чужбина:

бул. Дондуков 2а
1000 София
Телефон:
+359 2/ 935 06 50
Факс:
+359 2/ 935 06 51
e-mail:

Българско училище «Д-р Петър Берон»
ul. Richtarska 1
Praha 6, 16000
Czech Republic
тел.: 00420 224 310 433 , 00420 233 334 301

Сдружение ”ПИРИН”, Бърно
Mаjdalenky 13
638 00 Brno
Ing. Georgi Georgiev
тел.: 00420 603 404 396
e-mail: pirin@seznam.cz, georgiev@seznam.cz
http://www.pirin.cz

Гражданско сдружение “Заедно”, Прага
zaedno@zaedno.org
http://www.zaedno.org

Сдружение за България, Бърно
e-mail:info@bgr.cz
http://www.bgr.cz

Българското културно-просветно сдружение в Бърно
bkosb@seznam.cz
Bulharské kulturně osvětové sdružení
ul. Žlutý kopec 8
602 00 Brno
www.bkos.wz.cz