Списание „Българи“ 2007, брой 5-6
 
Разгледай списанието по рубрики

Съдържание:
13-17. БЪЛГАРИТЕ В ЧЕХИЯ: - ПОД ЗВУЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР - ЧЕРКОВНОСЛАВЯНСКИ ПЕСНОПЕНИЯ В ПРАВОСЛАВНИЯ КАТЕДРАЛЕН ХРАМ В ПРАГА - „ПЕСЕН СИНОР НЯМА“, ИЛИ КАК „ПИРИН“ ПЕЕ
18-19. ПОЛИТИКА: МИРЕК ТОПОЛАНЕК В БЪЛГАРИЯ
20-23. ПОЛИТИКА: БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИ ЧЕШКИЯ ПАРЛАМЕНТ
24-27. ИНТЕРВЮ: ВЕСЕЛИН БЛИЗНАКОВ - БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯТ МИР
28-31. ТЕМА НА БРОЯ: БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В ПРАГА
32-35. ИНТЕРВЮ: ВАЛЯ БАЛКАНСКА - ПЕСНИТЕ МИ СА ЗА ВСИЧКИ
36-39. ЛИЧНОСТИ: ПРОФ. НИКОЛАЙ ОВЧАРОВ - БЪЛГАРИЯ С НАЙ-МНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ
40-43. КУЛТУРА: ЙОАНА БУКОВСКА - СИЛА И КРЕХКОСТ
44-45. КУЛТУРА: МАРИН ЧОНЕВ - ЗВУЦИ С ДЪХ НА МОРЕ
46-47. ПАМЕТ: ИВАН ВАЗОВ И ЧЕХИЯ
48-50. IN MEMORIAM: ХАНА РАЙНЕРОВА - ОТИДЕ СИ ПРЕВОДАЧКАТА, С КОЯТО ГЕРОИТЕ НА РАДИЧКОВ ПРОГОВОРИХА НА ЧЕШКИ
51-53. ТРАДИЦИИ: КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ
54-57. НА ПЪТ: АМСТЕРДАМ - ПО СТЪПКИТЕ НА РЕМБРАНД